THE MOST ON DOCSITY
Cercautenti title
Političke nauke: notes , exams, admission test , exercise -

Političke nauke: notes , exams, admission test , exercise

Svi materijali potrebni za pripremu ispita, iz kategorije političkih nauka i drugih društvenih nauka

Top utenti
Top documents in Političke nauke

1 KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM-Skripta-Kriminologija-Kriminalistika

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM,Skripta,Kriminologija,Kriminalistika, POJAM KRIMINOLOGIJE, PREDMET KRIMINOLOGIJE, NASTANAK KRIMINOLOGIJE, Lombrozo Garofalo, Feri, Tard, Zločin, Zločinac, Sredina, PODELA KRIMINOLOGIJE,KRIMINALNA FENOMENOLOGIJA I KRIMINALNA ETIOLOGIJA,O...
view 6192 visits
download 14 download

2 Politicko komuniciranje-skripta-Politicke nauke

Politicko komuniciranje, VRSTE KOMUNICIRANJA,
view 4949 visits
download 21 download

3 Medjunarodni politicki odnosi-Skripta-Diplomatija-Politicke nauke

Medjunarodni politicki odnosi,Skripta,Diplomatija,Politicke nauke, Međunarodni politički odnosi, RIMSKO CARSTVO, EUROPSKI SREDNJI VIJEK, WESTFALSKI SISTEM, FRANCUSKA REVOLUCIJA I POKUŠAJ STVARANJA HEGEMONIJE U EUROPI, BITNE KARAKTERISTIKE POSLIJERATNOG SVIJETA, LI...
view 3414 visits
download 5 download

Komunikacija i novi mediji-Seminarski rad-Novinarstvo-Politicke nauke

Komunikacija i novi mediji,Seminarski rad,Novinarstvo,Politicke nauke, DEFINISANJE NOVIH MEDIJA, NELINEARNOST I INTERAKTIVNOST U KOMUNIKACIJI,UTICAJ TRANZICIJE,DIGITALNA RENESANSA
view 3308 visits
download 2 download

Ekonomska politika-Skripta-Pravni fakultet 1_Part1

Skripta iz Ekonomske politike. ekonomska politika,makroekonomija,mikroekonomija,ekonomska disciplina,pravni sistem,ciljevi,vrste,sadrzina,pojam,efikasnost ep,instrumenti ep,radna snaga,subjekti ep,koncept ep,trzisne privrede,privredni razvoj,privredni rast,stednja,i...
view 2861 visits
download 9 download
The most downloaded in the last week in Političke nauke

Politicko komuniciranje-skripta-Politicke nauke

Politicko komuniciranje, VRSTE KOMUNICIRANJA,
view 4949 visits
download 21 download

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM-Skripta-Kriminologija-Kriminalistika

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM,Skripta,Kriminologija,Kriminalistika, POJAM KRIMINOLOGIJE, PREDMET KRIMINOLOGIJE, NASTANAK KRIMINOLOGIJE, Lombrozo Garofalo, Feri, Tard, Zločin, Zločinac, Sredina, PODELA KRIMINOLOGIJE,KRIMINALNA FENOMENOLOGIJA I KRIMINALNA ETIOLOGIJA,O...
view 6192 visits
download 14 download

Diplomatija teorija i praksa-Skripta-Diplomatija-Politicke nauke

Diplomatija teorija i praksa,Skripta,Diplomatija,Politicke nauke, FUNKCIJE DIPLOMACIJE, OBILJEŽJA DIPLOMACIJE, NASTANAK DIPLOMACIJE, DIPLOMATSKI ZBOR,POSREDOVANJE, Proxenosa,PRVI MINISTAR VANJSKIH POSLOVA, Kardinal Richelieu, Upošljavanje osoblja i podupiranje pos...
view 2765 visits
download 13 download

KOMUNIKOLOGIJA-skripta-Politicke nauke

KOMUNIKOLOGIJA nauka o komuniciranju, SEMIJOZA, Poruka, FUNKCIJA INFORMACIJE
view 2197 visits
download 13 download

Azija-skripta-Uporedna politika

Priroda i opsti karakter azijske demokratske tranzicije
view 1834 visits
download 10 download

Ekonomska politika-Skripta-Pravni fakultet 1_Part1

Skripta iz Ekonomske politike. ekonomska politika,makroekonomija,mikroekonomija,ekonomska disciplina,pravni sistem,ciljevi,vrste,sadrzina,pojam,efikasnost ep,instrumenti ep,radna snaga,subjekti ep,koncept ep,trzisne privrede,privredni razvoj,privredni rast,stednja,i...
view 2861 visits
download 9 download

Obavestaje sluzbe republike Hrvatske-Seminarski rad-SAVREMENI OBAVESTAJNI SISTEMI-Kriminalistika

Obavestaje sluzbe republike Hrvatske,Seminarski rad,SAVREMENI OBAVESTAJNI SISTEMI,Kriminalistika, REFORMA OBAVEŠTAJNE ZAJEDNICE I NADZOR U PERIODU 1998- 2002. GODINE,PRIPREME ZA NAJZNAČAJNIJE REFORME SLUŽBI 2002-2006. GODINA,NATO I EU KAO SUŠTINSKI POKRETAČI I K...

Ekonomska politika-Skripta-Pravni fakultet 1_Part2

Skripta iz Ekonomske politike. ekonomska politika,makroekonomija,mikroekonomija,ekonomska disciplina,pravni sistem,ciljevi,vrste,sadrzina,pojam,efikasnost ep,instrumenti ep,radna snaga,subjekti ep,koncept ep,trzisne privrede,privredni razvoj,privredni rast,stednja,i...
view 1636 visits
download 7 download

Javno mnjenje -skripta-Politicke nauke

Javno mnjenje, Dve tradicije u istraživanju javnog mnjenja, Politička komunikacija,
view 2089 visits
download 7 download

Politicki marketing1-skripta

Politicki marketing, Nastanak, Osnove, Sredstva kampanje, Organizacija kampanje, Elementi politickog marketinga, TV,
view 673 visits
download 7 download
Subjects