Traži korisnike
Političke nauke: preuzmi beleške besplatno, ispite, vežbanja -

Političke nauke: preuzmi beleške besplatno, ispite, vežbanja

Svi materijali potrebni za pripremu ispita, iz kategorije političkih nauka i drugih društvenih nauka

Top utenti
Najaktuelniji dokumenti - Političke nauke

1 KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM-Skripta-Kriminologija-Kriminalistika

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM,Skripta,Kriminologija,Kriminalistika, POJAM KRIMINOLOGIJE, PREDMET KRIMINOLOGIJE, NASTANAK KRIMINOLOGIJE, Lombrozo Garofalo, Feri, Tard, Zločin, Zločinac, Sredina, PODELA KRIMINOLOGIJE,KRIMINALNA FENOMENOLOGIJA I KRIMINALNA ETIOLOGIJA,O...
view 7798 poseta
download 18 preuzimanja

2 Politicko komuniciranje-skripta-Politicke nauke

Politicko komuniciranje, VRSTE KOMUNICIRANJA,
view 5986 poseta
download 23 preuzimanja

3 Komunikacija i novi mediji-Seminarski rad-Novinarstvo-Politicke nauke

Komunikacija i novi mediji,Seminarski rad,Novinarstvo,Politicke nauke, DEFINISANJE NOVIH MEDIJA, NELINEARNOST I INTERAKTIVNOST U KOMUNIKACIJI,UTICAJ TRANZICIJE,DIGITALNA RENESANSA
view 4632 poseta
download 2 preuzimanja

Medjunarodni politicki odnosi-Skripta-Diplomatija-Politicke nauke

Medjunarodni politicki odnosi,Skripta,Diplomatija,Politicke nauke, Međunarodni politički odnosi, RIMSKO CARSTVO, EUROPSKI SREDNJI VIJEK, WESTFALSKI SISTEM, FRANCUSKA REVOLUCIJA I POKUŠAJ STVARANJA HEGEMONIJE U EUROPI, BITNE KARAKTERISTIKE POSLIJERATNOG SVIJETA, LI...
view 4533 poseta
download 6 preuzimanja

Diplomatija teorija i praksa-Skripta-Diplomatija-Politicke nauke

Diplomatija teorija i praksa,Skripta,Diplomatija,Politicke nauke, FUNKCIJE DIPLOMACIJE, OBILJEŽJA DIPLOMACIJE, NASTANAK DIPLOMACIJE, DIPLOMATSKI ZBOR,POSREDOVANJE, Proxenosa,PRVI MINISTAR VANJSKIH POSLOVA, Kardinal Richelieu, Upošljavanje osoblja i podupiranje pos...
view 3830 poseta
download 13 preuzimanja
Najčešće preuzete tokom prošle nedelje - Političke nauke

Politicko komuniciranje-skripta-Politicke nauke

Politicko komuniciranje, VRSTE KOMUNICIRANJA,
view 5986 poseta
download 23 preuzimanja

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM-Skripta-Kriminologija-Kriminalistika

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM,Skripta,Kriminologija,Kriminalistika, POJAM KRIMINOLOGIJE, PREDMET KRIMINOLOGIJE, NASTANAK KRIMINOLOGIJE, Lombrozo Garofalo, Feri, Tard, Zločin, Zločinac, Sredina, PODELA KRIMINOLOGIJE,KRIMINALNA FENOMENOLOGIJA I KRIMINALNA ETIOLOGIJA,O...
view 7798 poseta
download 18 preuzimanja

KOMUNIKOLOGIJA-skripta-Politicke nauke

KOMUNIKOLOGIJA nauka o komuniciranju, SEMIJOZA, Poruka, FUNKCIJA INFORMACIJE
view 2775 poseta
download 13 preuzimanja

Azija-skripta-Uporedna politika

Priroda i opsti karakter azijske demokratske tranzicije
view 2660 poseta
download 13 preuzimanja

Diplomatija teorija i praksa-Skripta-Diplomatija-Politicke nauke

Diplomatija teorija i praksa,Skripta,Diplomatija,Politicke nauke, FUNKCIJE DIPLOMACIJE, OBILJEŽJA DIPLOMACIJE, NASTANAK DIPLOMACIJE, DIPLOMATSKI ZBOR,POSREDOVANJE, Proxenosa,PRVI MINISTAR VANJSKIH POSLOVA, Kardinal Richelieu, Upošljavanje osoblja i podupiranje pos...
view 3830 poseta
download 13 preuzimanja

EKOLOSKA POLITIKA EU-SKRIPTA-Politicke nauke

Socijalna i politicka ekologija, EKOLOŠKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE

Politicki marketing2-skripta

Politicki marketing, Sredstva kampanje, Organizacija kampanje, Elementi politickog marketinga, TV,
view 1306 poseta
download 10 preuzimanja

Obavestaje sluzbe republike Hrvatske-Seminarski rad-SAVREMENI OBAVESTAJNI SISTEMI-Kriminalistika

Obavestaje sluzbe republike Hrvatske,Seminarski rad,SAVREMENI OBAVESTAJNI SISTEMI,Kriminalistika, REFORMA OBAVEŠTAJNE ZAJEDNICE I NADZOR U PERIODU 1998- 2002. GODINE,PRIPREME ZA NAJZNAČAJNIJE REFORME SLUŽBI 2002-2006. GODINA,NATO I EU KAO SUŠTINSKI POKRETAČI I K...

Ekonomska politika-Skripta-Pravni fakultet 1_Part1

Skripta iz Ekonomske politike. ekonomska politika,makroekonomija,mikroekonomija,ekonomska disciplina,pravni sistem,ciljevi,vrste,sadrzina,pojam,efikasnost ep,instrumenti ep,radna snaga,subjekti ep,koncept ep,trzisne privrede,privredni razvoj,privredni rast,stednja,i...
view 3615 poseta
download 9 preuzimanja

Politicki marketing1-skripta

Politicki marketing, Nastanak, Osnove, Sredstva kampanje, Organizacija kampanje, Elementi politickog marketinga, TV,
view 1051 poseta
download 9 preuzimanja
Subjects