Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience please switch to Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ or Safari!
Preuzmite Google Chrome
   Vrati se na pocetak

Političke nauke: preuzmi beleške besplatno, ispite, vežbanja

Glavni predmeti u ovoj kategoriji

Najaktuelniji dokumenti - Političke nauke

Antropologija1-skripta-Politicke nauke

Politicka antropologija, POJAM, NASTANAK I PREDMET ANTROPOLOGIJE, Teorije,
cupavac
1
Politicka antropologija
Političke nauke

Odnosi sa javnoscu pitanja i odgovori-Ispit-Novinarstvo-Politicke nauke (1)

Odnosi sa javnoscu pitanja i odgovori,Ispit,Novinarstvo,Politicke nauke,odnosi sa javnoscu,ispitna pitanja i odgovori,ispitna pitanja
sugar.sugar.rune
1
Novinarstvo
Političke nauke

Novac-skripta-Savremena politička ekonomija

Savremena politicka ekonomija, Novac, Priroda novca,
cupavac
1
Savremena politicka ekonomija
Političke nauke

Nezavisni mediji-Seminarski rad-Novinarstvo-Politicke nauke

Nezavisni mediji,Seminarski rad,Novinarstvo,Politicke nauke, Javna sfera i mediji, Nezavisni mediji – rasprava o konceptu, Određenje pojma,Kritika koncepta,Kreiranje mišljenja, Sloboda medija,...
vivienne1
1
Novinarstvo
Političke nauke

SAD-skripta-Uporedna politika

Osnovni principi političkog sistema SAD-a, Federalno uređenje u SAD-u, Predsednički izbori u SAD-u
cupavac
1
Uporedna politika
Političke nauke

Najčešće preuzete tokom prošle nedelje - Političke nauke

Politicko komuniciranje-skripta-Politicke nauke

Politicko komuniciranje, VRSTE KOMUNICIRANJA,
cupavac
1
Politicko komuniciranje
Političke nauke

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM-Skripta-Kriminologija-Kriminalistika

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM,Skripta,Kriminologija,Kriminalistika, POJAM KRIMINOLOGIJE, PREDMET KRIMINOLOGIJE, NASTANAK KRIMINOLOGIJE, Lombrozo Garofalo, Feri, Tard, Zločin, Zločinac, Sredina, PO...
suster
1
Kriminologija
Političke nauke

KOMUNIKOLOGIJA-skripta-Politicke nauke

KOMUNIKOLOGIJA nauka o komuniciranju, SEMIJOZA, Poruka, FUNKCIJA INFORMACIJE
cupavac
1
Komunikologija
Političke nauke

Azija-skripta-Uporedna politika

Priroda i opsti karakter azijske demokratske tranzicije
cupavac
1
Uporedna politika
Političke nauke

Diplomatija teorija i praksa-Skripta-Diplomatija-Politicke nauke

Diplomatija teorija i praksa,Skripta,Diplomatija,Politicke nauke, FUNKCIJE DIPLOMACIJE, OBILJEŽJA DIPLOMACIJE, NASTANAK DIPLOMACIJE, DIPLOMATSKI ZBOR,POSREDOVANJE, Proxenosa,PRVI MINISTAR VANJSKI...
columbia
1
Diplomatija
Političke nauke