Traži korisnike
Inženjerstvo: preuzmi beleške besplatno, ispite, vežbanja -

Inženjerstvo: preuzmi beleške besplatno, ispite, vežbanja

Svi predmeti - Inženjerstvo
Top utenti
Najaktuelniji dokumenti - Inženjerstvo

1 Demidovic reseni zadaci-Skripta-Gradjevina-Matematika Demi-2249

Demidoviceva zbirka,Reseni zadaci,Reseni zadaci Demidovic,Gradjevinski,Skripta,Skripte,Matematika 2,Zadaci,Integrali,Limes Funkcije,Tela,Krivolinijski integral,Gradjevinski fakultet,Gradjevina,
view 10453 poseta
download 3 preuzimanja

2 Reseni ispitni zadaci-Elektronika 1-Vezbe-Elektrotehnicki fakultet_Part1

Vezbe iz Elektronike. Obuhvataju: sadrzaj, predgovor, uvod, i resene ispitne zadatke.
view 8844 poseta
download 20 preuzimanja

3 Skripta-Elektromotorni pogoni-Elektrotehnicki fakultet 01_UVOD

Skripta-Elektromotorni pogoni-Elektrotehnicki fakultet 01_UVOD; ELEKTRIČNI POGONI) (ELEKTROPOGONI; GLAVNI DELOVI POGONA; Opterećenje; Reduktor; Mehanički deo pogona; Napajanje, razvod i upravljanje; Pretvarači; NJUTNOVA JEDNAČINA; MOMENAT INERCIJE; MEHANIČKI PR...
view 7459 poseta
download 7 preuzimanja

Elektricna merenja-Skripta-Energetika Merenja

Elektricna merenja-Skripta-Energetika Merenja; UVOD U METROLOGIJU; Merenje - ; Metrologija; Definicije; Opšte o ; MERNA SREDSTVA; Upotrebne karakteristike mernih instrumenata ; Merni opseg i raspon; Statičke ; Dinamičke karakteristike mernih ; Značajne cifr...
view 7035 poseta
download 13 preuzimanja

Konstrukcija elipse-vezbe-Nacrtna geometrija

Vezbe-Konstrukcija elipse,
view 6915 poseta
download 1 preuzimanja
Najčešće preuzete tokom prošle nedelje - Inženjerstvo

Kompanijsko pravo-Skripta-Pravni fakultet_Part1

Skripta iz Kompanijskog prava. Termin,pojam,grane prava,izvori,subjekti,preduzetnik,privredno drustvo,klasifikacija,konstitutivni elementi,otrakluk,preddrustvo,pravni subjektivitet,imovina,ogranak,delatnost,cilj,sistemi osnivanja,registracija,sediste,osnivacki akt,n...
view 6708 poseta
download 53 preuzimanja

Telekomunikacije Rokovi-Telekomunikacije-Ispit-Elektrotehnicki fakultet 1.deo.pdf

Telekomunikacije Rokovi-Telekomunikacije-Ispit-Elektrotehnicki fakultet 1.deo; 2009, 2008,
view 3546 poseta
download 47 preuzimanja

Telekomunikacije-Slajdovi-Elektrotehnicki fakultet 1.deo.pdf

Telekomunikacije-Slajdovi-Elektrotehnicki fakultet 1.deo; pom starom sistemu!!!; 2007/2008; Komunikacioni proces; Osnovni elementi telekomunikacionog sistema; Modeli komunikacije u telekomunikacionim sistemima; telekomunikacioni resursi; Zahtev za propusnim opsegom u...
view 2567 poseta
download 24 preuzimanja

Skripta-Telekomunikacije-Elektrotehnicki fakultet.pdf

FOURIEROVE TRANSFORMACIJE , periodicni signali, aperiodicni signali, TEOREMU O ODABIRANJU, LINEARA IZOBLIČENJA, IMPULSNI I ODSKOČNI ODZIV IDEALNOG NF FILTRA, Amplitudske modulacije; FREKVENCIJSKA RASPODELA KANALA; VREMENSKA RASPODELA KANALA; POSTUPAK IMPULSNE MODUL...
view 5286 poseta
download 24 preuzimanja

Beleska-Osnove telekomunikacije predavanja-Telekomunikacije-Elektrotehnicki fakultet.pdf

Osnovi telekomunikacije predavanja; spektralna analiza signala; Deterministicki periodicni signali; Osobine spektra; Aperiodicni signali; Spektralna gustina amplituda; Linearni sistem; Sum; Beli sum; Amplitudske modulacije; Prijemnici (demodulatori); Homodinski prije...
view 6286 poseta
download 24 preuzimanja

Reseni ispitni zadaci-Elektronika 1-Vezbe-Elektrotehnicki fakultet_Part1

Vezbe iz Elektronike. Obuhvataju: sadrzaj, predgovor, uvod, i resene ispitne zadatke.
view 8844 poseta
download 20 preuzimanja

Reseni ispitni zadaci-Elektronika 1-Vezbe-Elektrotehnicki fakultet_Part2

Vezbe iz Elektronike. Obuhvataju: sadrzaj, predgovor, uvod, i resene ispitne zadatke
view 5790 poseta
download 16 preuzimanja

Radio komunikacije-Skripta-Elektrotehnicki fakultet Part1

Radio komunikacije-Skripta-Elektrotehnicki fakultet Part1; Istorijat; Regulaciona tela; Tipovi radio-sistema; Opšta blok-šema jednog radio-sistema; Podela radio-sistema; Podela frekvencijskog spektra; Nomenklatura frekvencijskih opsega; Označavanje frekvencijskih...
view 4235 poseta
download 15 preuzimanja

Linearna Elektronika-Skripta-Elektrotehnicki fakultet

Linearna Elektronika-Skripta-Elektrotehnicki fakultet; Model bipolarnog tranzistora za male signale visoke ucestanosti; Analiza rada osnovnih pojacivackih kola sa BPT na visokim ucestanostima; Pojacivac sa zajednickim kolektorom; Pojacivac sa zajednickom bazom; Kaska...
view 3708 poseta
download 15 preuzimanja

Raskrsnice u nivou - Skripte - Saobracajni fakultet

Skripte iz oblasti regulisanje saobracajnih tokova na temu raskrsnice u nivou.
Predmeti