Traži korisnike

Prirucnik za predispitne vezbe-Vezbe-Farmakologija-Medicina - Document's extract

Vežbe, Farmakologija

Postavi: 26 oktobar 2012
Izvuci
Bro j
6

Organ
KVS

Naziv preparata
Infiltratio adiposa myocardii Thrombus venae in organizatione Myofibrosis cordis

Karakteristike
tigrasto srce miokard + masno tkivo prepoznaje se na pločici epitel k. suda i tromb, krv miokard + vezivno tkivo oko kardiomiocita grupice zap. ćelija (limfociti) NEMA NEKROZE- kardiomiociti imaju holesterolski kristali miokard + neutrofili (puno plavih tačkica) nekroza - nema jedara hemosiderin (braon crveno) oko alveola puno proširenih krvnih sudova

Diferencij alna dg.

11

KVS

Graviditas tubaria (na pločici)

30

KVS

31

KVS

Myocarditis virosa

33

KVS

Atherocslerosis aortae

34

KVS

Infarctus myocardii

Myocarditis virosa

8

Respiratorni

Haemosiderosis pulmonum Infarctus haemorrhagicus pulmonis Pleuritis fibrinoso purulenta

13

Respiratorni

krvarenje Haemosiderosis nekroza - nema jedara. *možda ne pronaĎeš pulmonum alveole, zato uvek gledaj ANTRAKOTIČNI pleura- rastresito vezivno tkivo + mast na periferiji leukociti Bronchopneumo nia fibrinosolokalizovano oko bronha TBC miliaris pulmonis izražena vazodilatacijacaka za

14

Respiratorni

36

Respiratorni

37

Respiratorni

Pneumonia fibrinosa s. cruposa pluća, alveole pune leukocita skoro (stadium hepatisationis zatvorene (i tako CELO pluće)- zato teško griseae) prepoznajemo pluća ima i praznih alveola za razliku od Bronchopneumonia predhodnog prep fibrinoso-purulenta zapaljenje nije svuda već postoje ognjišta.. Bronchopneumonia caseosa tuberculosa TBC miliaris pulmonis zone kazeozne nekroze (zamućeni delovi) i okolo zap. infiltrat, ponekad i džin. ćel. granulom, i u njemu kazeozna nekroza (manje nekroze) džinovske ćel, okolo Ly

38

Respiratorni

39

Respiratorni

40

Respiratorni

Memranae hylineae pulmonum hijalin oko alveola (crveno) zadebljanje (ARDS) Emphysema pulmonum ogromne alveole prepoznaje se na pločici Adenocarcinoma pulmonis 1. umnožene žlezde, 2. back to back, 3.

41

Respiratorni

42

Respiratorni

27

Respiratorni

17

Digestivni

h
rskavica, puno tumorskih ćelija (sitne, Karcinom bronha tipa malih hiperhromatične) anaplastičnih ćelija (oat cell) rozikaste trake- stoma tumora hrskavica i tumorske ŽLEZDANE Adenocarcinoma pulmonis STRUKTURE ANTRAKOTIČNI PIGMENT jedini preparat iz apendixa Appendicitis phlegmonosa prepoznaje se na pločici zvezdast lumen, kripte..21

Digestivni

Papilloma mucosae oris Adenoma tubulare intestini coli Adenoma pleomorphe

mnogo debelih resica i u njima puno ćelija prepoznaje se na pločici žlezde jako umnožene, skoro da se dodiruju puno peharastih ćelija Teratoma

23

Digestivni

43

Digestivni

44

Digestivni

45

Digestivni

46

Digestivni

parotidna žlezda- kapsula hrskavičava(miksoidna) stroma, žlezdeumnoženi duktusi i acinusi želudac' deblji mišićni sloj, žlezde, Ly i ly Gastritis chronica folikuli u sluznici *intestinalna metaplazija- peharaste ćel. želudac, žlezde Adenocarcinoma ventriculi TUMORSKE ŽLEZDE (hiperhromatične, velike, manje nego intestini coli) želudac, rupa na preparatu (prekid Ulcus ventriculi chronicum sluzokože) prepoznaje se na pločici Colitis ulcerosa chronica nema epitela gomila leukocita

Adenocarcinoma intestini coli Colitis ulcerosa chronica

47

Digestivni

48

Digestivni

49

Digestivni

2

Jetra i bilijarni sistem

7

Jetra i bilijarni sistem

puno žlezda sa nenormalnim ćelijama Adenocarcinoma intestini coli *na površini sve što vidimo je normalan epitel, tumor je ispod lamine muscularis jedini preparat iz pankreasa Carcinoma pancreatis tražiti žlezde koje su razreĎene puno veziva, *teško se prepoznaje braon mrlje centrolobularno Atrophia fusca hepatis pogment u hepatocitima sinusi prošireni zbog atrofije masne kapljice u hepatocitima Metamorphosis adiposa ductus billiaris - ogrlica crnih bisera hepatis diffusa (nema leukocita, veziva..) Necrosis hepatis centralis haemorrhagica Abscessus hepatis hemosiderin oko v. centalis nekroza- nema jedara u ćelijama ogromna šupljina u jetri koja ne liči
ni na šta gomila leukocita ZELENO ograničava lobulus

Adenocarcinoma venticuli

Cholestasis

9

Jetra i bilijarni sistem

Atrophia fusca hepatis

15

Jetra i bilijarni sistem

50

Jetra i bilijarni sistem

Cholestasis

Atrophia fusca hepatis (ali tu je centolobularno)

51

Jetra i bilijarni sistem

52

Jetra i bilijarni sistem

jera i želudac, dvojni preparat Adenocarcinoma ventriculi *nagli prelaz: tkivo jetre- tumor metastaticum in hepate vide se žlezdane strukture jetra- nekroza, masne kapljice, puno leukocita Hepatitis virosa na pločici kao zmijica (jer se uzima iglom) Cirrhosis hepatis Carcinoma hepatis hepatocellulare vezivne pregrade- karakterist. jetra, hiperhromatične ćelije (sistemom eliminacije..)

53

Jetra i bilijarni sistem

54

Jetra i bilijarni sistem

55

Endokrini sistem i dojka

KOLOID- tireoidea (uvek) Struma colloides glandulae ogromne strukture thyreoideae koloid kao popucala zemlja (testerasto)56

57

58

59

koloid, limfni folikuli sa svetlim germ. centrom, Hirtlove ćelije izmeĎu folikula obilni leukocitni infiltrat koloid- normalno tkivo na periferiji Carcinoma papillare glandulae Endokrini sistem i dojka papilarne (prstaste) tvorevine thyreoideae svetla jedra koloid (manje), mali gusto zbijeni folikuli Carcinoma folliculare Endokrini sistem i dojka tamne ćelije glandulae thyreoideae *potraži maligne ćel. u većim krvnim jedini preparat iz nadbubrega Endokrini sistem i dojka nizovi ćelija Pheochromocytoma nepravilne poligonalne ćelije Endokrini sistem i dojka Hashimoto thyreoiditis (struma lymphomatosa) Endokrini sistem i dojka Fibrocistične promene dojke normalna dojka + fibroza + ciste + svašta nešto što nije tumor proliferacija veziva koje komprimuje duktuse

60

61

Endokrini sistem i dojka

Fibroadenoma mammae

62

Endokrini sistem i dojka

tumorske ćelije u nizovima u gustoj Carcinoma mammae ductale vezivnoj stromi invasivum grade duktuse Amyloidosis renis glomeruli isprskani homogenom ružičastom masom (izvan
Slične beleške

ANESTEZIJA-Slajdovi-Farmakologija-Medicina

ANESTEZIJA,Slajdovi,Farmakologija,Medicina,povrsinska,infiltraciona,tkivo,sluznice,sprovodna,spinalna,nervni stabel,epiduralna,epiduralni prostor,prokain,tetrakain,lidokain,bupivakin,boltoplota,osecaj dodira,motorne funkcije,alergije,aritmija,bupivakain,vrtoglavica,a...
view 922 poseta
download 0 preuzimanja

Akutni ishemijski mozdani udar-Beleska-Farmakologija-Medicina

medicina, beleska, farmakologija, AKUTNI ISHEMIJSKI MOZDANI UDAR,nacionalni vodic, ciljevi NACIONALNOG VODICA ZA AIMU,Definicija,Klasifikacija,Tranzitorni ishemijski atak,Epidemiologija, Faktori rizika,Etiologija, Patofizilogija, Klinicka simptomatologija, Neurolosk...
view 471 poseta
download 0 preuzimanja

LECENJE EPILEPSIJE-Slajdovi-Farmakologija-Medicina

LECENJE EPILEPSIJE,Slajdovi,Farmakologija,Medicina,konvulzije,nevoljni pkreti,poremecaj ponasanja,poremecaj svesti,poremecaj senzibiliteta,kratkotrajno,gasi se usled iscrpljenosti,inhibitorni sistemi mozga,parcijalne epilepsije,proste,psihomotorna epilepsija,petit ma...
view 400 poseta
download 0 preuzimanja

Krvni sudovi glave i vrata-Slajdovi-Anatomija-Medicina

Krvni sudovi glave i vrata,Slajdovi,Anatomija,Medicina,vagina carotica,n vagnus,v jugularis interna,carotis comuna,bocne grane,thyroidea superior,a lingualis,a facialis,bocne grane,ramus infrahyoideus,ramus sternocleidomastoideus,larygea superior,ramus cricothyroideu...
view 3056 poseta
download 1 preuzimanja

Reakcije preosetljivosti-Slajdovi-Dermalogija-Medicina

Slajdovi iz predmeta Dermatologija. Reakcije preosetljivosti. Medicina,slajd,Dermatologija,reakcije preosetljivosti,paratireoidna zlezda,krvni pritisak,normalna vrednost,Hg,etiologija,esencijalna,sekundarna,genetski,humoralni mehanizmi,insulinskarezistencija,intoler...
view 1534 poseta
download 1 preuzimanja

Kandidati-za-upis-na-fakultet-Vezbe-Analiza podataka-Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet,ef,Analiza podataka,Kandidati za upis na fakultet,Vezbe,baza podataka kandidata za upis,predmeti,matematika,sociologija,statistika,bodovi
view 1148 poseta
download 0 preuzimanja

Prijavi se, ili se registruj da bi preuzeo/la ovaj dokument!

Ako si vec registrovan/a, login u suprotnomRegistruj se, potreban ti je samo minut!

Docsity.com

Učenje na društvenoj mreži!

Potrebna je potvrda

Ovu funkciju mogu koristiti samo registrovani korisnici

Register Login

Docsity.com

Učenje na društvenoj mreži!

Potrebna je potvrda

Ćao!
Da bi besplatno preuzimao/la dokumente sa Docsity-ja, molim te registruj se ili se prijavi:

Register Login