Cercautenti title

Parodontitis-Beleska-Parodontologija-Stomatologija - Document's extract

Beleške, Parodontologija

Published: 29 april 2013
Extract
BESPLATAN PRIMERAK/NIJE ZA PRODAJU!!!!

PARODONTITIS – periapeksna patoza
PERI = pored ODOS = zub apikalan lateralni endoparodontalne lezije = komunicira sa pulpom etiologija: infektivna i neinfektivna - trauma (akutna, hronicna) - hronicna – neusaglasenost u mastikaciji - hemijski uzroci – “medicamentosa” - infektivno – toksicna akutni pulpit hronicni pulpit iz marginalnog parodonta (endoparodontalne lezije) hematogeno upala okolnog tkiva

PARODONTITIS APICALIS
Blekov proctor: apikalni otvor, nervni i krvni elementi pulpe, periodoncijum i periodoncijumska vlakna fizioloski foramen anatomski foramen
(duzi od fizioloskog) na osnovu njih se usmerava th

rendgenoloski foramen (retko se poklapaju) najprominentniji deo zuba?

PARODONTITIS APICALIS ACUTA SEROSA
etiologija: infektivna / neinfektivna trauma (akutna, hronicna) hemijski uzroci (medicamentosa) infektivni (toksicni) akutni pulpit, hronicni pulpit Blekov proctor: hiperemija i dilatacija krvnih sudova serozni eksudat edem subjektivno – spontan bol, “produzen zub” test vitaliteta – diferencijalna dijagnoza u odnosu na pulpite (+) test zagriza (sa spatulom) – bitan za diferencijalnu dijagnozu – osecace bol nema rtg promena u periapeksu u periodoncijumskoj fazi (serozno!) tok i prognoza poboljsanje prelazak u gnojno zapaljenje BESPLATAN PRIMERAK/NIJE ZA PRODAJU!!!! 1

BESPLATAN PRIMERAK/NIJE ZA PRODAJU!!!! moza da se uradi prvi radni snimak da se odredi radna duzina kanala

ENDODONTSKA TERAPIJA
PRAVILNA Dg ! ADEKVATNA INDIKACIJA IZBOR METODE TERAPIJE indikacije: izolovan zub (koferdam) pristup kanalima – pristupni kavitet, pronaci ulaze u kanale moguce obesklicenje adherentno punjenje ocuvan potporni aparat zdrav pacijent lokalne kotraindikacije: nemogucnost koronarne rekonstrukcije kratki kanali terminalni stadijum parodontopatije hepatitis i hiv opste kontraindikacije motivisanost pacijenta starost trudnoca – samo zbog rtg snimka, pogotovo u prvom trimestru rizicni pacijenti (alergicni
na sve vrste anestetika ) izbor metode vitalni i mortalni zahvati kod zapaljenski stanja pulpe th inficiranog kanala PARODONTITIS APICALIS ACUTA PURULENTA leukocitna infiltracija masovna infiltracija neutofilni granulocita susticanje mikroapscesa osteoklasticna aktivnost ako se ne leci prolazi kroz nekoliko faza: 1. p eriodonciumska faza 2. enostalna faza 3. subperiostalna faza- najbolnija 4. sub mukozna faza 1) p eriodoncijumska - zapaljenje lokalizovano u spatium periodontale elektro test – termo testperkusija + u svim fazama – 2.i 3. najvise, nije izrazena u 4. palpacija; zavisi od lokalizacije procesa 2. narocito 3. – izrazen bol uvecane regijonalne linfne zlezde – 3. pogotovo opste stanje pogorsano BESPLATAN PRIMERAK/NIJE ZA PRODAJU!!!! 2

BESPLATAN PRIMERAK/NIJE ZA PRODAJU!!!! (↑t, hipersalivacija, ne jede →dehidratacija ) 2) enostalna faza – osteoklasticna aktivnost paa purulenta pulsirajuci bol – povecan priliv krvi (uopste za purulentno) subjektivni nalaz karakterisu snazni spontani pulsirajuci bolovi koji iradiraju difuzno prema oku , uhu , slepocnici (po granama trigeminusa) retko u vrat, mandibula - trizmis bolovi se pojacavaju na najmanju provokaciju (dodir) toplo povecava pritisak u zapaljenju – pojacava bol hladno – prija 3) subperiostalna – najbolnija! opste stanje pogorsano, ↑t spontani bolovi nepodnosljivi otok lica (kaninus) zavisi od lokalizacije vrha korena zuba (sakutic – palatinalno) otezano otvaranje usta pogotovu kad je u pitanju donji distalni zub otok na dodir tvrd test vitaliteta – termo testblaga pokretljivost zuba trepanacija – izlivanje gnojnog sadrzaja 4) submukozna faza – fluktuacija ogranicena gnojna infekcija submukozna - fluktuacija (bimanuelna palpacija) opste stanje nesto lakes izlivanje gnojnog infiltrata submukozno znaci zapaljenja se stisavaju (i bez th ) prelazi u hronicni tok

BESPLATAN PRIMERAK/NIJE ZA PRODAJU!!!! 3

Related Documents

Parodontitis-Beleska-Parodontologija-Stomatologija

Parodontitis,Beleska,Parodontologija,Stomatologija
view 689 visits
download 0 download

Parodontitis-Oralna hirurgija-Beleska-Stomatologija

Parodontitis,Oralna hirurgija,Beleska,Stomatologija, periapeksna patoza, PARODONTITIS APICALIS, apikalni otvor, nervni i krvni elementi pulpe, periodoncijum i periodoncijumska vlakna, PARODONTITIS APICALIS ACUTA SEROSA

Kronični i agresivni parodontitis-Skripta-Parodontologija-Stomatologija

Kronični i agresivni parodontitis,Skripta,Parodontologija,Stomatologija, klasifikacija, parodontne bolesti, Gingivne bolesti,Kronicni parodontitis,Agresivni parodontitis,Parodontitis kao manifestacija sustavske bolesti,NekrotizirajuÊe parodontne bolesti, Parodontni...
view 1336 visits
download 1 download

Klasicna klinicka slika parodontopatije-Beleska-Parodontologija-Stomatologija

Klasicna klinicka slika parodontopatije,Beleska,Parodontologija,Stomatologija,KLINIČKA SLIKA PARODONTOPATIJE, Klinički simptomi parodontopatije,ETIOLOGIJA PARODONTOPATIJE
view 892 visits
download 0 download

Hronični i agresivni parodontitis-Slajdovi-Parodontologija-Stomatologija

Hronični i agresivni parodontitis,Slajdovi,Parodontologija,Stomatologija,Maedicina,gingivne bolesti,hronicni parodontitis,agresivni parodontitis,parodontitis kao manifestacija sistemskih bolesti, nekrotizirajuce parodontne bolesti, parodontni apscesi, parodontitis u...
view 502 visits
download 0 download

Kronični i agresivni parodontitis-Slajdovi-Parodontologija-Stomatologija

Kronični i agresivni parodontitis,Slajdovi,Parodontologija,Stomatologija, klasifikacija, parodontne bolesti, Gingivne bolesti,Kronicni parodontitis,Agresivni parodontitis,Parodontitis kao manifestacija sustavske bolesti,NekrotizirajuÊe parodontne bolesti, Parodontn...
view 501 visits
download 0 download

To use this feature you must be authenticated.

If you are already registered onlogin otherwiseSignup, just two minutes!

Docsity.com

The university from the standpoint of the student

Authentication required

This function is reserved for registered user

Register Login

Docsity.com

The university from the standpoint of the student

Authentication required

Full Documents are only available for registered users

Register Login