Uvod u socijalnu pedagogiju-Skripta-Prevencija i tretman poremecaja ponasanja 2.deo.Image.Marked.Text.Marked

Skripte, Uvod u socijalnu pedagogiju

Vrsta škole
Skripte
Univerzitet
Uvod u socijalnu pedagogiju-Skripta-Prevencija i tretman poremecaja ponasanja 2; Razvoj socijalne pedagogije; Natorpov koncept socijalner pedagogije; Nohlov koncept socijalne pedagogije; Razvoj nakon Drugog Svetskog rata; Savremena socijalna pedagogija; Sistem socijalne inteligencije; Temelji, moc i granice socijalno-pedagoskih intervencija; Zakonski temelji socijalno-pedagoskih interencija; Institucijski okvir socijalno-pedagoskih interencija; Prakticna ogranicenja socijalno-pedagoskih interencija; Odrednica daljnjeg razvoja socijalne pedagogije; Pojmovna odredjenja poremecaja i ponasanju dece i mladih; Terminoloska pitanja; Definicije poremecaja u ponasanju; Klasifikacije i niovoi poremecaja u ponasanju;
http://bk.docsity.com/sr-dokumenti/ubacen-dokument/Uvod_u_socijalnu_pedagogiju-Skripta-Prevencija_i_tretman_poremecaja_ponasanja_2_deo_Image_Marked_Text_Marked_

Komentari

Slične beleške

Sociologija Obrazovanja-Skripta-Uvod u socijalnu pedagogiju-Prevencija i tretman poremecaja ponasanja part2

Sociologija Obrazovanja-Skripta-Uvod u socijalnu pedagogiju-Prevencija i tretman poremecaja ponasanja; Geni i inteligencija; Okolina i inteligencija; Klasne subkulture i obrazovni uspeh; Kulturna d...
moonage
12
Uvod u socijalnu pedagogiju
Psihologija i Sociologija

Sociologija Obrazovanja-Skripta-Uvod u socijalnu pedagogiju-Prevencija i tretman poremecaja ponasanja part1

Sociologija Obrazovanja-Skripta-Uvod u socijalnu pedagogiju-Prevencija i tretman poremecaja ponasanja part1; Obrazovanje; Sirenje britanskog obrazovanja; Obrazovnas politika u Britaniji; Britanski...
moonage
14
Sociologija obrazovanja
Psihologija i Sociologija

Uvod u pedagogiju-Skripta-Prevencija i tretman poremecaja ponasanja

Uvod u pedagogiju-Skripta-Prevencija i tretman poremecaja ponasanja; fizicki organski i psiholoski uslovi rada; Intelektualni rad i umor; Ucenje; Socijalno ucenje i sirotinja; ucenje putem otkrica;...
moonage
1
Uvod u pedagogiju
Psihologija i Sociologija

Sociologija Marginalnih Grupa-Ispit-Prevencija i tretman poremecaja ponasanja

Sociologija Marginalnih Grupa-Ispit-Prevencija i tretman poremecaja ponasanja
moonage
1
Sociologija Marginalnih Grupa
Psihologija i Sociologija

Medjunarodno krivicno pravo-Skripta-Pravni fakultet

Skripta iz Medjunarodnog krivicnog prava. medjunarodna krivicna dela,zenevska konvencija,konvencije,medj.vojni sud,nacelo zakonitosti,legitimnosti,individualna subjektivna odgovornost,humanosti,pr...
mfdoom
48
Medjunarodno krivicno pravo
Pravo
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience please switch to Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ or Safari!
Preuzmite Google Chrome