Uvod u arhitekturu racunara-Skripta-Arhitektura racunara 1-Informatika (3)

Skripte, Arhitektura racunara 1

Kategorija
Informatika
Vrsta škole
Skripte
Univerzitet
Uvod u arhitekturu racunara,Skripta,Arhitektura racunara 1,Informatika, Istorijski razvoj računara,Bulova algebra i logička kola, Minimizacija,Kombinaciona i sekvencionalana kola,Osnovne komponente računara,procesor, memorija, magistrale, ANALOGNI I DIGITALNI SIGNALI, ANALOGNI UREĐAJI, DIGITALNI UREĐAJI, Digitalna elektronika se danas posebno brzo razvija u oblasti računskih mašina, Računar je mašina koja pomaže ljudima da izvršava određene zadate instrukcije, Jezik pomoću koga ljudi komuniciraju sa računarom je mašinski jezik, KLJUČNE TAČKE RAZVOJA ARHITEKTURE RAČUNARA, Nulta generacija - mehanički računari, Gottfried Wilhelm von Leibniz, Prva generacija - elektronske cevi, Von Neumannova mašina, VAKUUMSKE CEVI, Druga generacija – tranzistori, Тranzistori, Treća generacija - integrisana kola, Integrisana kola, Integrated Circuits, IC, Četvrta generacija - vrlo visok stepen integracije, Gary Kildall, Graphical User Inte-face, GUI
http://bk.docsity.com/sr-dokumenti/ubacen-dokument/Uvod_u_arhitekturu_racunara-Skripta-Arhitektura_racunara_1-Informatika__3__

Komentari

Slične beleške

Programirnje u asembleru-Slajdovi-Arhitektura digitalnog racunara-Informatika

Slajdovi,Arhitektura digitalnog racunara,Informatika, Programirnje u asembleru, Arhitektura i organizacija digitalnog računala, ISA – Instruction Set Arhitecture, ISA, Instruction Set Arhitectur...
justjump
0
Arhitektura digitalnog racunara
Informatika

Uvod u arhitekturu racunara-Slajdovi-Osnove informaciono komunikacionih tehnologija-Fakultet organizacionih nauka

Slajdovi iz predmeta Osnove informaciono komunikacionih tehnologija. Uvod u arhitekturu racunara. FON,slajdovi,Osnove informaciono komunikacionih tehnologija,komponente,resursi,podaci,transformac...
timoniki
1
Osnove informaciono komunikacionih tehnologija
Menadžment

Uvod u knjizevnost-Beleska-Albanska knjizevnost 1-Albanski jezik i knjizevnost (2)

Uvod u knjizevnost,Beleska,Albanska knjizevnost 1,Albanski jezik i knjizevnost, Old LiteratureNational RenaissanceModern Literature, Independence, Socialist Realism,Contemporary literature, P...
arthur9
0
Albanska knjizevnost 1
Jezici

Uvod u knjizevnost-Beleska-Albanska knjizevnost 1-Albanski jezik i knjizevnost (1)

Uvod u knjizevnost,Beleska,Albanska knjizevnost 1,Albanski jezik i knjizevnost, Old LiteratureNational RenaissanceModern Literature, Independence, Socialist Realism,Contemporary literature, P...
arthur9
0
Albanska knjizevnost 1
Jezici

Uvod u informacione sisteme-Informacioni sistemi 1-Elektrotehnicki fakultet-Skripta

Skripta u vidu slajdova sa definicijama i grafikonima iz predmeta informacioni sistemi 1 iz oblasti uvod u informacione sisteme.
cardak
2
Informacioni sistemi 1
Inženjerstvo
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience please switch to Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ or Safari!
Preuzmite Google Chrome