Cercautenti title

Testiranje Optickih Vlakana-Opticke telekomunikacije-Slajdovi-Elektrotehnicki fakultet

Slajdovi, Opticke Telekomunikacije

Published: 6 septembar 2012
Description
Testiranje Optickih Vlakana-Opticke telekomunikacije-Slajdovi-Elektrotehnicki fakultet; Teorijske osnove merenje insertion loss (IL) vrednosti; OTDR – Optical Time Domain Relfectometer; Splajs – trajni spoj dva vlakna; Mikro i makrosavijanja fibera; Mrtva zona događaja i mrtva zona slabljenja; Izračunavanje vrednosti Loss Budget;
Testiranje Optickih Vlakana-Opticke telekomunikacije-Slajdovi-Elektrotehnicki fakultet; Teorijske osnove merenje insertion loss (IL) vrednosti; OTDR – Optical Time Domain Relfectometer; Splajs – trajni spoj dva vlakna; Mikro i makrosavijanja fibera; Mrtva zona događaja i mrtva zona slabljenja; Izračunavanje vrednosti Loss Budget;
-
embedlink

Report Report

Type of signal:

Send Message

To use this feature you must be authenticated.

If you are already registered on login otherwise Signup , just two minutes!

Submitted by:

xbox73

xbox73
University Mdocuments_40ris_100
embedlink
Get the App
Contents
Vežbe iz optičkih komunikacija TESTIRANJE OPTIČKIH VLAKNA Docsity.com Optički kablovi (skup optičkih vlakana) predstavljaju osnov svakog savremenog komunikacionog sistema Velika brzina prenosa Nema preslušavanja između dva kabla Mali gubici, odnosno mogućnost slanja informacija na ogromnu daljinu bez obnavljanja Potrebna mnogo manja snaga za prenos informacija u odnosu na druge sisteme ⇒ ekonomičniji su Nema interferencije između dva signala na bliskim talasnim dužinama što daje mogućnost slanja velikog broja nezavisnih poruka istim optičkim vlaknom ⇒ osnov za WDM – Wavelength Division Multiplexers Docsity.com Da bi se obezbedio ispravan i neprekidan rad jednog sistema neopodno je vršiti testiranje svih komponenti: Nakon instaliranja, da bi se utvrdilo da li mreža zadovoljava zakonom predviđene standarde. Tada zakonski ovlašćena ustanova pristupa merenju performansi komponenti i izdaje sertifikat o ispravnosti celog sistema. U toku eksploatisanja sistem..

Docsity.com

The university from the standpoint of the student

Authentication required

This function is reserved for registered user

Register Login

Docsity.com

The university from the standpoint of the student

Authentication required

Full Documents are only available for registered users

Register Login