Cercautenti title

Radiologija pluca 1 - Skripta - Medicina

Skripte, Medicina

Published: 26 februar 2013
Description
Skripta iz oblasti omedicine sa definicijama na temu radiologija pluca deo prvi.
Skripta iz oblasti omedicine sa definicijama na temu radiologija pluca deo prvi.
-
embedlink

Report Report

Type of signal:

Send Message

To use this feature you must be authenticated.

If you are already registered on login otherwise Signup , just two minutes!

Submitted by:

it0678

it0678
University Mdocuments_40ris_100
embedlink
Get the App
Contents
RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA PLUĆA Prof. dr Dragoslav Nenezić ANAMNEZA, KLINIĈKI PREGLED ( AUSKULTACIJA), BRZA LABORATORIJA •RTG PLUĆA/PA PLUĆA I SRCA RTG grudnog koša •CT PLUĆA •NM dg PLUĆA •VOĐENE BIOPSIJE PLUĆA CT DIJAGNOSTIĈKI PROZOR ZA PLUĆA -nivoi preseka- MULTISLAJS CT – visoka rezolucija i rekonstrukcije- CT voĊena biopsija GRAFIJA PLUĆA PA LL (profil) SKOPIJA PLUĆA OPIS SNIMKA PLUĆA NASLOV: PA snimak pluća i srca sa dominantnom patologijom na plućima DOZA SNIMANJA -prva ĉetri torakalna pršljena i njihovi i.v. prostori POZICIJA PACIJENTA -glave klavikula podjednako udaljene od linije koja prolazi kroz proc. spinozuse MEKA TKIVA I KOSTI -meka tkiva, oblik toraksa, rebra i meĊurebarni prostori *prednji okrajci rebara DIJAFRAGMA -poloţaj: desna hemidijafragma gornja ivica 5. do donje ivice 6. * leva hemidijafragma jedan meĊurebarni prostor niţe -oblik: kupole -konture: jasne i oštre FC SINUSI -oblik: oštrougaoni -intenzitet: tra..

Docsity.com

The university from the standpoint of the student

Authentication required

This function is reserved for registered user

Register Login

Docsity.com

The university from the standpoint of the student

Authentication required

Full Documents are only available for registered users

Register Login