Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience please switch to Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ or Safari!
Preuzmite Google Chrome
   Vrati se na pocetak

Pogled na parcijalne diferencijalne jednačine-Zavrsni rad-Matematika i informatika-Matematika

Završni rad, Matematika i informatika

Kategorija
Matematika
Vrsta škole
Završni rad
Univerzitet
Pogled na parcijalne diferencijalne jednačine,Zavrsni rad,Matematika i informatika,Matematika, PARCIJALNE DIFERENCIJALNE JEDNAČINE,Poreklo i karakteristike, Prostorna dimenzija za talasnu jednačinu, Sferni talasi, Laplace jednačina u dve dimenzije, Veza sa holomorfnom funkcijom, Problem ograničenja, Eulori-Triticomi jednačina, Advection jednačina,Ginzburgova Landau jednačina,Dym jednačina, Vibrirajuća nit,Vibrirajuće membrane, KLASIFIKACIJA,JednačinE prvog reda, PDJ prvog reda, Karakteristične površine za talasne jednačine, Dvodimenzionalna teorija, Jednačine drugog reda, Sistemi prvog reda jednačina i karakterističnih površina,Jednačine mešovitog oblika,Infinitivne PDE u kvantnoj mehanici, METODE REŠAVANJA I ANALIZE PDJ,Integralna transfromacija, Promena varijabli, Lie grupna metoda,Numeričke metode za rešavanje PDE,Metod konačnih razlika,Metod konačnog volumena,PRIMERI BITNIH PARCIJALNIH DIFERENCIJALNIH JEDNAČINA KOJE PROIZILAZE U PROBLEM MATEMATIČKE FIZIKE,POJEDINAČNE PARCIJALNE DIFERENCIJALNE JEDNAČINE, SISTEMI PARCIJALNIH DIFERENCIJALNIH JEDNAČINA

Komentari

Slične beleške

TENZORSKA POLJA I DIFERENCIJALNE FORME-Zavrsni rad-Matematika i informatika-Matematika

TENZORSKA POLJA I DIFERENCIJALNE FORME,Zavrsni rad,Matematika i informatika,Matematika, TENZORSKA POLJA I DIFERENCIJALNE FORME NA GLATKIM MNOGOSTRUKOSTIMA, DIFERENCIJABILNE MNOGOSTRUKOSTI, PODMNOGO...
lagoboard
1
Matematika i informatika
Matematika

Izvodi i integrali necelog reda-Zavrsni rad-Matematika i informatika-Matematika

Izvodi i integrali necelog reda,Zavrsni rad,Matematika i informatika,Matematika, Prostori integrabilnih, apsolutno neprekidnih i neprekidnih funkcija, Integralne transformacije,Furijeova transforma...
lagoboard
1
Matematika i informatika
Matematika

Numerical Inverse Laplace Transform-Zavrsni rad-Matematika i informatika-Matematika

Numerical Inverse Laplace Transform,Zavrsni rad,Matematika i informatika,Matematika, Pojmovi složene analize, Oblasti i putanje u konceptnoj ravni,Analitička funkcija i krivolinijski integral, Iz...
lagoboard
1
Matematika i informatika
Matematika

ELEMENTI ORDINALNE ARITMETIKE-Zavrsni rad-Matematika i informatika-Matematika

ELEMENTI ORDINALNE ARITMETIKE,Zavrsni rad,Matematika i informatika,Matematika, ZFC teorija skupova,Funkcije i relacije, Dobro uredjeni skupovi, Skup prirodnih brojeva, Ordinali, Sabiranje ordinala...
lagoboard
1
Matematika i informatika
Matematika

Novi pristupi metričkim aspektima cikloide-Zavrsni rad-Matematika i informatika-Matematika

Novi pristupi metričkim aspektima cikloide,Zavrsni rad,Matematika i informatika,Matematika, Novi pristupi metričkim aspektima cikloide i njoj srodnih krivih, Kriva generisana točkom,Šta je ci...
lagoboard
1
Matematika i informatika
Matematika