Pogled na parcijalne diferencijalne jednačine-Zavrsni rad-Matematika i informatika-Matematika

Završni rad, Matematika i informatika

Kategorija
Matematika
Vrsta škole
Završni rad
Univerzitet
Pogled na parcijalne diferencijalne jednačine,Zavrsni rad,Matematika i informatika,Matematika, PARCIJALNE DIFERENCIJALNE JEDNAČINE,Poreklo i karakteristike, Prostorna dimenzija za talasnu jednačinu, Sferni talasi, Laplace jednačina u dve dimenzije, Veza sa holomorfnom funkcijom, Problem ograničenja, Eulori-Triticomi jednačina, Advection jednačina,Ginzburgova Landau jednačina,Dym jednačina, Vibrirajuća nit,Vibrirajuće membrane, KLASIFIKACIJA,JednačinE prvog reda, PDJ prvog reda, Karakteristične površine za talasne jednačine, Dvodimenzionalna teorija, Jednačine drugog reda, Sistemi prvog reda jednačina i karakterističnih površina,Jednačine mešovitog oblika,Infinitivne PDE u kvantnoj mehanici, METODE REŠAVANJA I ANALIZE PDJ,Integralna transfromacija, Promena varijabli, Lie grupna metoda,Numeričke metode za rešavanje PDE,Metod konačnih razlika,Metod konačnog volumena,PRIMERI BITNIH PARCIJALNIH DIFERENCIJALNIH JEDNAČINA KOJE PROIZILAZE U PROBLEM MATEMATIČKE FIZIKE,POJEDINAČNE PARCIJALNE DIFERENCIJALNE JEDNAČINE, SISTEMI PARCIJALNIH DIFERENCIJALNIH JEDNAČINA
http://bk.docsity.com/sr-dokumenti/ubacen-dokument/Pogled_na_parcijalne_diferencijalne_jedna%C4%8Dine-Zavrsni_rad-Matematika_i_informatika-Matematika_

Komentari

Slične beleške

DIFERENCIJALNE FORME NA GLATKIM MNOGOSTRUKOSTIMA-Zavrsni rad-Matematika i informatika-Matematika

DIFERENCIJALNE FORME NA GLATKIM MNOGOSTRUKOSTIMA,Zavrsni rad,Matematika i informatika,Matematika, TENZORSKA POLJA I DIFERENCIJALNE FORME NA GLATKIM MNOGOSTRUKOSTIMA, DIFERENCIJABILNE MNOGOSTRUKOSTI...
for_example
0
Matematika i informatika
Matematika

TENZORSKA POLJA I DIFERENCIJALNE FORME-Zavrsni rad-Matematika i informatika-Matematika

TENZORSKA POLJA I DIFERENCIJALNE FORME,Zavrsni rad,Matematika i informatika,Matematika, TENZORSKA POLJA I DIFERENCIJALNE FORME NA GLATKIM MNOGOSTRUKOSTIMA, DIFERENCIJABILNE MNOGOSTRUKOSTI, PODMNOGO...
lagoboard
0
Matematika i informatika
Matematika

Numerical Inverse Laplace Transform-Zavrsni rad-Matematika i informatika-Matematika

Numerical Inverse Laplace Transform,Zavrsni rad,Matematika i informatika,Matematika, Pojmovi složene analize, Oblasti i putanje u konceptnoj ravni,Analitička funkcija i krivolinijski integral, Iz...
lagoboard
0
Matematika i informatika
Matematika

Granicne vrednosti funkcija-Zavrsni rad-Matematika i informatika-Matematika

Granicne vrednosti funkcija,Zavrsni rad,Matematika i informatika,Matematika, Pojam funkcije, GRANIČNA VREDNOST NIZA,Košijevi nizovi,GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJE, Asimptote, Neke važnije graničn...
lagoboard
8
Matematika i informatika
Matematika

Elementarne nejednakosti-Zavrsni rad-Matematika i informatika-Matematika

Elementarne nejednakosti,Zavrsni rad,Matematika i informatika,Matematika, UOPŠTENO O NEJEDNAKOSTI, Definicije, teoreme i tvrđenja o nejednakosti, Nejednakosti sa apsolutnim vrednostima broja, Pri...
lagoboard
1
Matematika i informatika
Matematika
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience please switch to Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ or Safari!
Preuzmite Google Chrome