Traži korisnike

Novinarska stilistika-Skripta-Novinarstvo-Politicke nauke (4)

Skripte, Novinarstvo

Postavi: 4 novembar 2012
Opis
Novinarska stilistika,Skripta,Novinarstvo,Politicke nauke, nedostatak morala, tehnološku regresiju, intenzivnije rješenje, intenzivne pripreme, intenzivan rad, predmet, prevagu ima imenica, opis, radnja, prevagu ima glagol, pripovijedanje, etničko podrijetlo, pučanstvo, rod, rećom obdaren, imućno čeljade, osoba skromnih društvenih prilika
Novinarska stilistika,Skripta,Novinarstvo,Politicke nauke, nedostatak morala, tehnološku regresiju, intenzivnije rješenje, intenzivne pripreme, intenzivan rad, predmet, prevagu ima imenica, opis, radnja, prevagu ima glagol, pripovijedanje, etničko podrijetlo, pučanstvo, rod, rećom obdaren, imućno čeljade, osoba skromnih društvenih prilika
-
Dodaj link za ovaj dokument!

Prijavi zloupotrebu Prijavi zloupotrebu

Razlog:

Pošalji poruku

Prijavi se, ili se registruj da bi preuzeo/la ovaj dokument!

Ako si vec registrovan/a, login u suprotnom Registruj se , potreban ti je samo minut!

Dodao/la:

columbia

columbia
Univerzitetuni_20documents_40ris_100
Dodaj link za ovaj dokument!
Get the App
Sadržaj
HRVATSKI JEZIK I NOVINARSKA STILISTIKA -govorna zajednica je grupa ljudi koja je vezana nekom vrstom društvene organizacije, u kojoj ljudi razgovaraju jedni s drugima i svi govore slično -dijalekt je bilo koji varijetet nekog jezika koji se definira s ob zirom na govornika; registar je varijetet definiran u odnosu na društveni kontekst. Dijalekt je ono što se govori, a registar ono što se govori u određenom trenutku. -po lingvistima, niti jedan oblik govora ili dijalekt nije sam po sebi vrijedniji od drugo g -u povijesti, nagli priljev ruralnog stanovništva u grad i njegovo transformiranje u gradsko stanovništvo stvorilo je socijalnu heterogenost koja se očitovala u višejezičnosti; jezik grada ima karakteristike dijalekata, standardnog jezika i specifično so ciolekatskih obilježja. On više nije dijalekt, a još nije standardni jezik. Govor grada obuhvaća govor običnih ljudi u svakodnevnoj komunikaciji. -najčešće promjene u hrvatskom leksiku: revitalizacija (prelazak ..

Docsity.com

Učenje na društvenoj mreži!

Potrebna je potvrda

Ovu funkciju mogu koristiti samo registrovani korisnici

Register Login

Docsity.com

Učenje na društvenoj mreži!

Potrebna je potvrda

Ćao!
Da bi besplatno preuzimao/la dokumente sa Docsity-ja, molim te registruj se ili se prijavi:

Register Login