Cercautenti title

Novinarska stilistika-Skripta-Novinarstvo-Politicke nauke (4)

Skripte, Novinarstvo

Published: 4 novembar 2012
Description
Novinarska stilistika,Skripta,Novinarstvo,Politicke nauke, nedostatak morala, tehnološku regresiju, intenzivnije rješenje, intenzivne pripreme, intenzivan rad, predmet, prevagu ima imenica, opis, radnja, prevagu ima glagol, pripovijedanje, etničko podrijetlo, pučanstvo, rod, rećom obdaren, imućno čeljade, osoba skromnih društvenih prilika
Novinarska stilistika,Skripta,Novinarstvo,Politicke nauke, nedostatak morala, tehnološku regresiju, intenzivnije rješenje, intenzivne pripreme, intenzivan rad, predmet, prevagu ima imenica, opis, radnja, prevagu ima glagol, pripovijedanje, etničko podrijetlo, pučanstvo, rod, rećom obdaren, imućno čeljade, osoba skromnih društvenih prilika
-
embedlink

Report Report

Type of signal:

Send Message

To use this feature you must be authenticated.

If you are already registered on login otherwise Signup , just two minutes!

Submitted by:

columbia

columbia
University Muni_20documents_40ris_100
embedlink
Get the App
Contents
HRVATSKI JEZIK I NOVINARSKA STILISTIKA -govorna zajednica je grupa ljudi koja je vezana nekom vrstom društvene organizacije, u kojoj ljudi razgovaraju jedni s drugima i svi govore slično -dijalekt je bilo koji varijetet nekog jezika koji se definira s ob zirom na govornika; registar je varijetet definiran u odnosu na društveni kontekst. Dijalekt je ono što se govori, a registar ono što se govori u određenom trenutku. -po lingvistima, niti jedan oblik govora ili dijalekt nije sam po sebi vrijedniji od drugo g -u povijesti, nagli priljev ruralnog stanovništva u grad i njegovo transformiranje u gradsko stanovništvo stvorilo je socijalnu heterogenost koja se očitovala u višejezičnosti; jezik grada ima karakteristike dijalekata, standardnog jezika i specifično so ciolekatskih obilježja. On više nije dijalekt, a još nije standardni jezik. Govor grada obuhvaća govor običnih ljudi u svakodnevnoj komunikaciji. -najčešće promjene u hrvatskom leksiku: revitalizacija (prelazak ..

Docsity.com

The university from the standpoint of the student

Authentication required

This function is reserved for registered user

Register Login

Docsity.com

The university from the standpoint of the student

Authentication required

Full Documents are only available for registered users

Register Login