Kvalitativna hemijska analiza-Slajdovi-Analiticka hemija II-Farmacija

Slajdovi, Analiticka hemija II

Vrsta škole
Slajdovi
Univerzitet
Kvalitativna hemijska analiza,Slajdovi,Analiticka hemija II,Farmacija, Analitičke metode za određivanje sadržaja analita, apsorbancija, potencijal, Faze kvantitativne hemijske analize, Izbor analitičke metode, Priprema uzorka, Uklanjanje ometajućih supstanciinterferencija, Merenje analitičkog signala, Obrada dobijenih rezultata i njihova analiza, Vrste gravimetrijskih metoda, Taložne metode, Metode isparavanja – volatilizacije, Elektrogravimetrijske metode, Termogravimetrijske metode, Priprema uzorka za analizu, Uzimanje uzorka, Rastvaranje uzorka, Taloženje mora biti kvantitativno, Talog se mora lako filtrirati, Talog mora biti čist
http://bk.docsity.com/sr-dokumenti/ubacen-dokument/Kvalitativna_hemijska_analiza-Slajdovi-Analiticka_hemija_II-Farmacija_

Komentari

Slične beleške

Analiticke primene-Slajdovi-Analiticka hemija u farmaceutskoj praksi-Farmacija

Analiticke primene,Slajdovi,Analiticka hemija u farmaceutskoj praksi,Farmacija, Fotometrijskih titracija,Derivativne spektrofotometrije, KoncentrisanjeAnalita,Eliminacija matriksa, Razblaživanje,F...
for_example
0
Analiticka hemija u farmaceutskoj praksi
Medicina i Farmacija

Potenciometrija-Slajdovi-Analiticka hemija u farmaceutskoj praksi-Farmacija (1)

Potenciometrija,Slajdovi,Analiticka hemija u farmaceutskoj praksi,Farmacija, Analitičke metode, potenciometrijske metode, indikatorska elektroda, ispitivani rastvor, referentna elektroda, Kalomelo...
for_example
1
Analiticka hemija u farmaceutskoj praksi
Medicina i Farmacija

Potenciometrija-Slajdovi-Analiticka hemija u farmaceutskoj praksi-Farmacija (2)

Potenciometrija,Slajdovi,Analiticka hemija u farmaceutskoj praksi,Farmacija, Analitičke metode, potenciometrijske metode, indikatorska elektroda, ispitivani rastvor, referentna elektroda, Kalomelo...
for_example
0
Analiticka hemija u farmaceutskoj praksi
Medicina i Farmacija

Analiticka hemija-Slajdovi-Analiticka hemija u farmaceutskoj praksi-Farmacija (1)

Analiticka hemija,Slajdovi,Analiticka hemija u farmaceutskoj praksi,Farmacija, Primena UV/VIS molekulske apsorpcione spektrometrije u analitici NEORGANSKIH JONA, Primena fluorimetrijskih metoda u a...
for_example
0
Analiticka hemija u farmaceutskoj praksi
Medicina i Farmacija

II zakon termodinamike-Skripta-Fizicka hemija-Hemija

II zakon termodinamike,Skripta,Fizicka hemija,Hemija, Lord Kelvin, Vilijam Tomson, Formulacija drugog zakona termodinamike, Efikasnost toplotnih mašina, Karnoov ciklus, Perpetuum mobile druge vrst...
xoxo1
8
Fizicka hemija
Biologija i Hemija
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience please switch to Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ or Safari!
Preuzmite Google Chrome